Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Aneta, Marceli i Andrzej
Tablica aktualności

28.09.2023r -XLVII Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 28 września 2023 roku (czwartek) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVI/2023.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1)   wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 
– projekt nr 1/XLVII,
7.2)   wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt nr 2/XLVII,
7.3)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 3/XLVII,
7.4)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 4/XLVII,
7.5)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 5/XLVII,
7.6)   przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027” – projekt nr 6/XLVII,
7.7)   trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach – projekt nr 7/XLVII,
7.8)   rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 8/XLVII,
7.9)   rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 9/XLVII,
7.10) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 10/XLVII,
7.11) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 11/XLVII,
7.12) rozpatrzenia wniosku z dnia 4 września 2023 roku – projekt nr 12/XLVII,
7.13) rozpatrzenia wniosku z dnia 5 września 2023 roku – projekt nr 13/XLVII.
8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.   Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24