Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 2 marca 2024 r. 62 dzień roku, imieniny obchodzą: Symplicjusz, Michał i Helena
Tablica aktualności

Realizacja projektu pn: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

W dniu 12.10.2022 r.  Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Wójtem Gminy Ożarowice  Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1.430.600,00  PLN z czego ze środków europejskich  1.205.709,68 PLN,   co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

W ramach niniejszego projektu Gmina Ożarowice zamierza podjąć następujące ZADANIA:

  1. Opracowanie Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych;
  2. Uruchomienie Centrum Usług Środowiskowych;
  3. Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24