Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Wtorek, 30 maja 2023 r. 150 dzień roku, imieniny obchodzą: Andronik, Sulimir i Suligniewa
Tablica aktualności

15.12.2022r -XL Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 15 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2022.
5   Sprostowanie protokołu Nr XXXI/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2037  – projekt nr 1/XL,
7.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt nr 2/XL,
7.3) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 –projekt nr 3/XL,
7.4) uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2023 – projekt nr 4/XL,
7.5) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
– projekt nr 5/XL,
7.6) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie zadania bieżącego
– projekt nr 6/XL,
7.7) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/XL,
7.8) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w  trybie bezprzetargowym - projekt nr 8/XL,
7.9) ustalenia na terenie gminy Ożarowice stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady –  projekt nr 9/XL,
7.10) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Ożarowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczeni oraz określenia wysokości cen za te usługi- projekt nr 10/XL,
7.11) określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości i rodzajów nagród i wyróżnień Gminy Ożarowice za wysokie wyniki sportowe - projekt nr 11/XL,
7.12) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku – projekt nr 12/XL,
7.13) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2023 roku
– projekt nr 13/XL,
7.14) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych na 2023 rok
– projekt nr 14/XL,
7.15) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2023 rok – projekt nr 15/XL,
7.16) przekazania według właściwości skargi z dnia 8 listopada 2022 roku– projekt nr 16/XL,
7.17) przekazania według właściwości ponaglenia z dnia 24 listopada 2022 roku – projekt nr 17/XL,
7.18) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 18/XL,
7.19) rozpatrzenia wniosku z dnia 24 listopada 2022 roku – projekt nr 19/XL

 8.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
 9.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10.  Sprawy różne.
11.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24