Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 2 marca 2024 r. 62 dzień roku, imieniny obchodzą: Agnieszka, Symplicjusz i Michał
Tablica aktualności

Realizacja projektu pn: „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ożarowicach"

Projekt pn.  Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ożarowicach realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Tytuł projektu: „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ożarowicach”

Beneficjent: Gmina Ożarowice

Wartość projektu: 155 473,50 zł

Dofinansowanie UE: 132 152,47 zł

Okres realizacji: 2023-04-03 – 2023-06-30

Cel główny projektu: Celem głównym projektu będzie ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy w Ożarowicach poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 28 pracowników (K: 23, M: 5), w tym 6 osób powyżej 50 lat w okresie od 03.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Przedmiot projektu: zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań obejmujących doposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Ożarowicach w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przez działania szkoleniowe i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24