Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Niedziela, 3 grudnia 2023 r. 337 dzień roku, imieniny obchodzą: Ksawery, Atalia i Gerlinda
Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego...

Budowa oczyszczalni - informacje szczegółowe

 

Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica

W ramach zadania pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica”  -  zadanie nr 10:

Pozyskano oświadczenia właścicieli  działek, upoważniające Wójta Gminy Ożarowice do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę oczyszczalni ścieków,  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oczyszczalni, drogi do projektowanej oczyszczalni oraz  zjazdu z drogi gminnej.

 1. Starosta Tarnogórski wydał decyzję nr 1260/12 z dnia 10.09.2012 r. o pozwoleniu na budowę oczyszczalni, która uprawomocniła się 24.09.2012 r.
 2. W dniu 15.10.2012 r. złożono wniosek do Starostwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi do oczyszczalni oraz zjazdu z drogi gminnej.
 3. W dniu 04 i 23.10.2012 r. odbyły się spotkania z właścicielami działek w sprawie wykupu.
 4. W dniu  26.10.2012 r. przekazano teren budowy wraz z poleceniem inżyniera kontraktu  rozpoczęcia robót.
 5. Obecnie w ramach budowy oczyszczalni realizowane są roboty ziemne oraz odwodnieniowe.

 

W ramach zadania pn. „ Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Gminie  Ożarowice”  -   zadania  nr 1, 2 ,3, 4a, 5:

1.  Zadanie nr 4a2.2 – Zendek ul. Grabowa, Jaworowa, Jodłowa, Bukowa, Akacjowa, Kasztanowa i Spokojna.

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1175/12  z dnia 23.08.2012 r. – uprawomocniona 12.09.2012 r.
 • zgłoszono do PINB Tarnowskie Góry zamiar rozpoczęcia robót  – 12.09.2012 r.
 • protokół przekazania terenu budowy wraz z poleceniem wejścia w teren – 21.09.2012 r.
 • roboty zostały wykonane w 95%.

 

2.  Zadanie nr 5.1.1. – Pyrzowice ul. Transportowa, Zagrodowa, Wolności i Kaczyńców.

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1207/12  z dnia 29.08.2012 r. – uprawomocniona 18.09.2012 r.
 • zgłoszono do PINB Tarnowskie Góry zamiar rozpoczęcia robót  – 18.09.2012 r.
 • protokół przekazania terenu budowy wraz z poleceniem wejścia w teren – 17.10.2012 r.
 • roboty zostały wykonane w 70%.

 

3. Zadanie nr 2.1.1 – Ożarowice ul. Staszica, Łąkowa, Ogrodowa, Kościuszki, Dworcowa,  Towarowa i Wojska Polskiego.

 • - decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1206/12  z dnia 29.08.2012 r. – uprawomocniona 24.09.2012 r.
 • -  zgłoszono do PINB Tarnowskie Góry zamiar rozpoczęcia robót  – 24.09.2012 r.
 • - protokół przekazania terenu budowy wraz z poleceniem wejścia w teren – 08.11.2012 r.
 • - roboty zostały rozpoczęte, wytyczono geodezyjnie i przystąpiono do robót ziemnych na ul. Łąkowej, Staszica i Towarowej.

 

4.  Zadanie nr 3.4 – Ożarowice ul. Podłączna.

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1539/12  z dnia 29.10.2012 r. – uprawomocniona 22.11.2012 r.
 •  zgłoszono do PINB Tarnowskie Góry zamiar rozpoczęcia robót  – 22.11.2012 r.

 

5.  Zadanie nr 3.1.1 – Ożarowice ul. Podłączna.

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1585/12  z dnia 07.11.2012 r. – uprawomocniona 29.11.2012 r.
 • zgłoszono do PINB Tarnowskie Góry zamiar rozpoczęcia robót  – 29.11.2012 r.

 

6.  Zadanie nr 1.5 –  Ossy  ul. Leśna , Mickiewicza, Strażacka i Piaskowa .

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1555/12  z dnia 31.10.2012 r. – uprawomocniona 29.11.2012 r.
 • zgłoszono do PINB Tarnowskie Góry zamiar rozpoczęcia robót  – 29.11.2012 r.

 

7.  Zadanie nr 1.4 –  Ossy  ul. Wyzwolenia, Jeziorna, Kwiatowa, Mickiewicza i Piaskowa.

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1586/12  z dnia 08.11.2012 r. – uprawomocniona 03.12.2012 r.
 • zgłoszono do PINB Tarnowskie Góry zamiar rozpoczęcia robót  – 04.12.2012 r.

 

8.  Zadanie nr 3.2.1 – Ożarowice ul. Topolowa, Sosnowa, Jagodowa i Brzozowa.

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1635/12  z dnia 19.11.2012 r.
 • uprawomocnienie i zgłoszenie w dniu 11.12.2012.

 

9.  Zadanie nr 2.3 – Ożarowice ul. Kościuszki, Tarnogórska, Dworcowa, Szkolna, Stawowa, Wojska Polskiego i Wąska.

 • decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1669/12 z dnia 27.11.2012 r.
 • uprawomocnienie: 24.12.2012

 

10. Zadanie nr 3.2 – Ożarowice ul. Topolowa, Zendek ul. Główna

 • złożono wniosek o pozwoleniu na budowę w Starostwie – 04.12.2012 r.

 

11. Zadanie nr 4a2.1 – Zendek ul. Główna, ks. Śliwy i Jesionek

 • złożono wniosek o pozwoleniu na budowę w Starostwie – 04.12.2012 r.

 

Trwają prace projektowe  w sołectwach: Tąpkowice, Niezdara, Celiny gdzie zakończono uzgodnienia przebiegów kanałów sanitarnych i trwają uzgodnienia z GDDKiA w Katowicach.

Dla sołectwa Pyrzowice musi być opracowana nowa mapa do celów projektowych.

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24