Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Karolina, Leon i Aleksy
Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego...

Przydatne informacje

Sieć kanalizacji sanitarnej

Co to jest kanalizacja?

Sieć kanalizacji sanitarnej  to system połączonych ze sobą przewodów, służący do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych z budynków do oczyszczalni ścieków  wraz z urządzeniami  zwanymi przepompowniami.

 

Dlaczego warto korzystać z kanalizacji?

 1. Kanalizacja to najprostszy i najwygodniejszy pod względem logistycznym, ale także ekonomicznym  sposób odprowadzanie ścieków z budynku.
 2. Gromadzenie ścieków w szambie i ich wywożenie przez uprawnione podmioty to rozwiązanie niewygodne dla mieszkańców, a także generujące znacznie wyższe koszty niż eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

  Obecnie przy średnim miesięcznym zużyciu wody 10 m3 w gospodarstwie domowym  - koszt wywozu nieczystości z szamba to od 130 - 260 zł / m-c.

  Wg aktualnych cen usług  oczyszczalni w Pyrzowicach, koszt odbioru i oczyszczenia ścieków to  5,69 zł/m3, co przy  10 m3 daje kwotę 56,90 zł.

  A zatem jest to kwota kilka krotnie mniejsza niż usługa wozem asenizacyjnym.

  Po wybudowaniu kanalizacji cena oczyszczenia 1 m3 ścieków będzie tym mniejsza, im więcej będzie gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
 3. Kanalizacja to skuteczny sposób na redukcję ścieków oraz znaczne obniżenie ich szkodliwego wpływu na środowisko  i  zdrowie człowieka.
 4. Inwestycja w system kanalizacyjny przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy Ożarowice dla nowych inwestorów, a także stanie się świadectwem jej rozwoju gospodarczego.

 

Dbałość o środowisko jest obecnie jednym z priorytetowych zadań krajów członkowskich UE, wśród nich także Polski.

Od początku istnienia Unii Europejskiej zagadnienia ochrony środowiska, w szczególności ochrony wód, ich  jakości i ilości są przedmiotem  szczegółowych regulacji prawnych Wspólnoty.

Obecnie, zgodnie z dyrektywami UE budowa systemów kanalizacyjnych jest jednym  z rozwiązań wspierających ochronę wód.

Budowa sieci kanalizacyjnej to nie tylko  projekt spełniający wymogi Unii Europejskiej, ale przede wszystkim inwestycja na rzecz ochrony środowiska  i  poprawy standardu życia.

Od 2015 roku wymagania środowiskowe ulegną znacznemu zaostrzeniu i będą stosowane kary za odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do środowiska.

Warto poszerzyć swoją wiedzę o projekcie pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice” oraz poznać sprawdzone fakty o zaletach użytkowania sieci kanalizacyjnej.

 

Co należy wiedzieć?

Szczegółowe zasady korzystania z  kanalizacji gminnej określa  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Gmina Ożarowice prowadzi intensywne starania by pozyskać środki  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych posesji.

Pozyskane z NFOŚiGW środki umożliwią obniżenie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych ponoszonych przez właścicieli posesji.

Obecnie średni koszt wybudowania 1 mb przyłącza kanalizacyjnego o śr. 160 mm to około 250 zł., przy czym właściciel posesji może wykonać roboty ziemne i instalacyjne we własnym zakresie obniżając tym samym koszty.

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24