Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 9 grudnia 2023 r. 343 dzień roku, imieniny obchodzą: Waleria, Joachim i Delfina
Stowarzyszenia

LGD Brynica to nie granica

Dane adresowe:

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

Pyrzowice
ul. Centralna 5
42-625 Ożarowice
(biurowiec MŚP) pokój nr 111, I piętro

www.lgd-brynica.pl
   

   
 
LEADER w perspektywie PROW 2014-2020 (pobierz plik)


Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” został powołany do życia w dniu 12 czerwca 2006r. z inicjatywy trzech gmin: Gminy Ożarowice – którą reprezentował wójt pan Grzegorz Czapla, Gminy Mierzęcice – którą reprezentował ówczesny wójt pan Stanisław Paks oraz Miasta i Gminy Woźniki Śląskie – które reprezentował burmistrz pan Alojzy Cichowski.

W zebraniu założycielskim brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu trzech członkowskich gmin. Byli wśród nich przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń działających na terenie miejscowości oraz przedstawiciele prywatnych przedsiębiorców. Zarząd nowo powstałej Lokalnej Grupy Działania wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie prac Związku do Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa w Warszawie. W dniu 23 marca 2007r. została podpisana umowa na finansowanie obecnie realizowanego projektu, który w całości finansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFOiGR, działania 2.7 – Pilotażowy Program LEADER+ - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”.

W ramach tego projektu LGD zorganizowała szkolenia i wyjazdy studyjne promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz kursy obsługi sprzętu komputerowego. Na terenie naszych gmin odbyły się atrakcyjne imprezy promocyjno-kulturalne. Prowadzono bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu działania Grupy, a dotyczące funduszy europejskich. Uruchomiono profesjonalną stronę internetową Związku. Opracowano dokumentację info-kiosków oraz szerokopasmowego Internetu dla gmin: Ożarowice, Mierzęcice oraz Woźniki. Wydano kalendarz informujący mieszkańców gmin o imprezach zaplanowanych na 2008 rok. Nawiązano współpracę z krajowymi LGD „Przymierze Jeziorsko” z Dobrej w województwie łódzkim oraz „Żywiecki Raj” z Żywca, a także z niemiecką grupą leaderowską z rejonu Frankfurt Hahn. W przyszłości współpraca ta powinna zaowocować wspólnymi projektami. Bez wątpienia realizacja tych wszystkich przedsięwzięć była możliwa dzięki autentycznemu zaangażowaniu wielu osób z naszych środowisk. Osób, które chcą działać, które w pracy społecznej widzą sens i osobistą satysfakcję. Dzięki nim możemy dzisiaj powiedzieć, że realizacja naszego pierwszego projektu z sukcesem dobiega końca. Za sukces uważamy również to, że nasza Grupa rozrasta się, że przybywa osób, które chcą z nami współpracować. Zatem optymistycznie patrzymy na dalszą naszą działalność. Pragniemy poszerzać krąg naszych przyjaciół i współpracowników, wymieniać się swoimi pomysłami oraz wspólnie realizować plany dla dobra naszych małych ojczyzn.

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24